Annoncørbetingelser

§ 1 
Ved oprettelse af en annoncørprofil / tilmelding som annoncør accepterer annoncøren de på denne side nævnte annoncørbetingelser.

§ 2 
Ved misligehold af annoncørbetingelser fra annoncørens side kan Salestring opsige samarbejdet med øjeblikkelig varsel. Dette medfører ikke tilbagebetaling af StartUp-fee.

§ 3 
Annoncøren kan til enhver tid opsige samarbejdet med løbende måned + 30 dages varsel. Forpligtelser i henhold til cookieperiode, som beskrevet i § 5 i forbindelse med salg af produkter består også udover endt opsigelsesperiode. Opgørelse af salg i cookieperioden vil foregå baseret på enten den foregående måneds salg eller samme måned året forinden. Efter udløb af cookieperiode overfor mediepartnerne, udsteder Salestring ApS en garanti for at der ikke vil blive gjort krav på yderligere betaling fra annoncørens side. I opsigelsesperioden kører kampagnen med de samme betingelser som i måneden op til opsigelsen.

§ 4 Øvrige betingelser inkluderer følgende: Det skal bemærkes, at annoncørens aftale først træder i kraft den dato hvor annoncøren har implementeret tracking, denne er godkendt, alle grafiske materialer og tekster er færdigproduceret og lagt op i Salestrings system – og alle kommissioner ligeledes er lagt op i selvsamme system. Desuden fakturerer Salestring hver den 1. for den foregående måned, fakturaen udstedes med betalingsfrist på 8 dage med mindre andet aftales.

§ 5 Salestring benytter sig af branchestandarder hvad angår cookietid på registrering af salg. Med mindre andet aftales, er cookietiden på et klikbaseret salg således 30 dage og cookietiden på et visningsbaseret salg er 7 dage. Hvis trackingen, af årsager ikke forårsaget af Salestring, bliver fjernet eller deaktiveret på kundes side, vil der blive kalkuleret og faktureret kompensation baseret på et gennemsnit af de seneste 30 dages ordreværdi.

§ 6 Mediepartnernes deltagelse i markedsføring for annoncøren bygger på et tillidsforhold mellem mediepartner og annoncør. Hver mediepartner hos Salestring screenes ved deres oprettelse i Salestrings system, og er derfor pr. default godkendt til alle kunders kampagner. Annoncøren er forpligtet til at informere mediepartnerne om vigtige ændringer i deres udbud – Salestring informerer dog om satsændringer, nye bannere og links eller lukning af et program i et nyhedsbrev til alle mediepartnere.

§ 7 
Ved oprettelse af et samarbejde skal der stilles et minimum af materialer til rådighed for alle mediepartnere – det omfatter tekstlinks og minimum 3 størrelser i bannere. For opnåelse af størst mulig omsætning anbefales det at stille 5 størrelser bannere i gif/jpg/png til rådighed, helst størrelserne 160×600, 300×250, 468×60, 728×90 og 930×180.

§ 8 
Salestring tilbyder til enhver tid alle kunder en bannerpakke – klik her og læs mere…

§ 9 
Registrerede salg kan til enhver tid med dokumenteret årsag afvises og slettes. Kommission til den enkelte mediepartner for den forudgående måned udbetales hver måned inden den 31.

§ 10 
Af det beløb som annoncøren angiver som kommission pr. salg, klik, visning, unikke besøgende eller andet, tager Salestring 20-30%. Eksempel: Kunden betaler 10% af en ordreværdi på kr. 100 i kommission = kr. 10. Af de kr. 10 går kr. 7 til mediepartneren og kr. 3 til Salestring. Alle satser skal af annoncøren angives eksklusiv moms. Niveau for kommission til mediepartnerne aftales med Salestring og/eller sættes i.f.t. branchestandard – men er som udgangspunkt 100% op til annoncøren selv at vurdere. Satser skal dog som minimum gælde i 14 dage inden de må ændres.

§ 11 
I aftaler hvor der betales for lead og/eller salg er annoncøren forpligtet til at levere informationer fra eget system således at Salestring er i stand til at godtgøre mediepartnere med de for lead og salg aftalte beløb. Informationerne sendes via en simple implementeringskode som fremsendes af Salestring inden opstart af samarbejde. Annoncøren skal levere korrekte oplysninger og skal levere dem uden unødigt ophold.

§ 12 
Hvis en annoncør ved en fejl eller bevidst fjerner ovenstående implementeringskode fra annoncørens webshop eller website, så vil der blive foretaget en beregning på kompensation baseret på de seneste 14 dages korrekt målte statistik.

§ 13 Hvis du som annoncør har konstateret at en partner overtræder brugerbetingelserne eller hvis du har mistanke derom, så bedes du indrapportere det til Salestring, som så tager omgående affære.

§ 14 I forbindelse med EU’s ‘Persondataforordning’ (GDPR) tilføjes følgende beskrivelse af de data som Salestring indsamler – på engelsk så vi sikrer os at formuleringerne er dækkende i.h.t. lovgivningen:

“IP Address and Device Identifiers:
Under GDPR, IP address and any device identifiers collected from the end user are considered PII (personally identifiable information). To handle this, Salestring will allow you in your account settings to opt-in for these actions (before they enter our reporting databases):
 

1. Obfuscate the last octet of the IP address to be replaced with a “0” and anonymized.
2. Replace values that are passed in unique device ids macros with an empty string. Here are the macros/fields this opt in toggle would blank:

  • device_id, device_id_md5, device_id_sha1
  • android_id, android_id_md5, android_id_sha1
  • mac_address, mac_address_md5, mac_address_sha1
  • ios_ifa, ios_ifa_md5, ios_ifa_sha1, ios_ifv
  • google_aid, google_aid_md5, google_aid_sha1
  • windows_aid, windows_aid_md5, windows_aid_sha1
  • user_id
  • odin
  • unknown_id

These opt-ins are not required since there might be valid business cases to keep them turned off – which is acceptable under GDPR. On top of this, we are reducing the retention we store IP and device identifiers in our reporting (conversion report, click logs) to 120 days. The reason being to minimize the scope of how long we store PII. Let us know if you have any concerns with this change.

Data Deletion Upon Request:

An end user can send a request to an Advertiser to delete any records that contains their PII, specifically their unique device id. The advertiser will then reach out to any Partners/Publishers they are working with to also delete any records that have this device id stored.

For this use case, Salestring will allow you to present us a list of unique device ids that you want deleted. We will then scan our databases across all the device id macros listed above to find records that contain it. We will then blank the specific column on the record that has the unique device id, but still maintain the rest of the full record as is, so that aggregate counts still remain the same.

25 Month Retention:
We will be updating the retention of our log/event level reporting (conversion report, click logs) to only be 25 months back. This is done to minimize the scope of how much data is stored and comply with GDPR to only store data as long as it’s reasonably needed. From our analysis, we found that customers rarely look at data older than 25 months.

This change will go live as of May 25th 2018.”